GodGave.no er en norsk, kristen, frivillig hjelpeorganisasjon, som skal hjelpe palestinere primært bosatt i Palestina. Vi bygger vårt verdigrunnlag på det kristne menneskesynet og nestekjærlighetstanken. GodGave.no er ikke en politisk organisasjon. Vi ønsker å hjelpe alle nødlidende, uavhengig av etnisk, religiøs eller politisk tilhørighet. Vårt engasjement har imidlertid blitt til i møte med palestinernes vanskelige historie og hverdag. I Israel – Palestina konflikten, slutter vi oss til FNs resolusjoner og  internasjonal lovgivning.

Vi ønsker å være en liten organisasjon som i tillegg til å drive hjelpearbeid, også skal bidra til nærhet og vennskap mellom nordmenn og palestinere.

Vårt fokus er tredelt:

  • Støtte palestinsk næringsliv gjennom å handle varer som produseres i Palestina og selges i Norge. Dette er et bidrag til å trygge arbeidsplasser og gi et bedre inntektsgrunnlag for familier. Gjennom samarbeid med palestinske produsenter forsøker vi også å finne fram til og utvikle produkter som passer til det norske markedet.
  • Overskuddet av salg av varer i Norge føres tilbake til Palestina. Det gir oss muligheten til å hjelpe ekstra sårbare grupper som blir enda mer sårbare på grunn av konflikten. Spesielt gjelder dette psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, jenter/kvinner, eldre, kristne og andre minoritetsgrupper.
  • Gjennom vår aktivitet i Norge ønsker vi å bidra til at palestinernes sak ikke blir glemt, samt være med på å øke kunnskapsnivået og engasjementet i forhold til en vanskelig konflikt.

Vi arrangerer også turer til Palestina og Israel for å kunne bidra til økt forståelse, kultur- og kompetanseutveksling, etablering og utvikling av vennskapsrelasjoner, samt styrking av inntektsmulighetene til en av de viktigste næringene for palestinerne: turisme.